Remiss kvalitetsstrategi för Alingsås kommun, Taxor offentlig plats i Alingsås kommun, m.m.

Mötets datum:

tis, 2015-12-15

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2015-12-15. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

  • Information och överläggningar
  • Ekonomisk månadsuppföljning
  • REMISS – Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun
  • Taxor offentlig plats i Alingsås kommun
  • Delegerade beslut 2015
  • Inkomna skrivelser 2015

 

 

 

 

Läs allt: Remiss kvalitetsstrategi för Alingsås kommun, Taxor offentlig plats i Alingsås kommun, m.m.

Kommentera