Remiss – Förändrad ansvarsfördelning inom samhällsplanering, Översyn av taxa enligt plan- och bygglagen, Strategisk plan för bebyggelseutveckling – våren 2016 – hösten 2018 – antagande m.m.

Mötets datum:

mån, 2016-01-25

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2016-01-25. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

 • Information och överläggningar
 • REMISS – Förändrad ansvarsfördelning inom samhällsplanering och tekniska verksamheter
 • Attestlistor för samhällsbyggnadsnämnden 2016
 • Dokumenthanteringsplan, Samhällsbyggnadskontoret
 • Alingsås Segelsällskap, arrendeavtal
 • Översyn av taxa enligt plan- och bygglagen
 • Förslag till exploateringsavtal, Skårsvägen
 • Förslag till nytt gatunamn inom detaljplan Bostäder m.m. vid Prästerydsvägen
 • Förslag till ändring av gatunamn inom detaljplan Bostäder vid Norsesundsvägen
 • Strategisk plan för bebyggelseutveckling, våren 2016 – hösten 2018, antagande
 • Detaljplan för bostäder vid Skårsvägen, antagande
 • Östäng 1:20, förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus
 • Västerbodarna 1:98, förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av korttidsboende, fem lägenheter, dnr 2013-0224
 • Västerbodarna 1:16, Förhandsbesked för inrättande av 1½ – plans åretruntbostad i befintlig ekonomibyggnad
 • Ingared 4:96, bygglov för garage med lokaliseringsprövning, Dnr 2015-0645
 • Äspenäs 1:35, strandskyddsdispens för garage, Dnr 2015-0705
 • Saxebäcken 2:10, Strandskyddsdispens för infartsväg, Dnr 2015-0741
 • Meddelanden 2016
 • Delegerade beslut 2016
 • Uppdrag

 

Läs allt: Remiss – Förändrad ansvarsfördelning inom samhällsplanering, Översyn av taxa enligt plan- och bygglagen, Strategisk plan för bebyggelseutveckling – våren 2016 – hösten 2018 – antagande m.m.

Kommentera