Remiss – Förändrad ansvarsfördelning inom samhällsplanering och tekniska verksamheter – remissvar, m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-01-26

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2016-01-26. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
  • Information och överläggningar
  • REMISS – Förändrad ansvarsfördelning inom samhällsplanering och tekniska verksamheter – remissvar
  • Attestlistor för tekniska nämnden 2016
  • Norsesund, Simmenäs, Sundet, samt Norra Stadsskogen – Utvidgningsområde för allmän vatten- och avloppsanordning
  • Yttrande plansamråd friluftskolan vid Mossbergs Väg 14
  • Delegerade beslut 2016
  • Inkomna skrivelser 2016

 

Läs allt: Remiss – Förändrad ansvarsfördelning inom samhällsplanering och tekniska verksamheter – remissvar, m.m.

Kommentera