Programråd ska skapa attraktiv arbetskraft

För att företagarna i Alingsås kommun ska kunna tillgodose sina rekryteringsbehov finns det så kallade programråd där Alströmergymnasiet och näringslivet möts för att diskutera framtida behov. Just nu ser framtiden ljus ut på Alströmergymnasiet då man räknar med att fylla alla program. Högst söktryck är det på yrkesprogrammen.

Läs allt: Programråd ska skapa attraktiv arbetskraft

Kommentera