Pressmeddelande om Göteborgsregionens gymnasieantagning 2017-06-28 – Slutantagningen till gymnasieskolan är klar – 89 pr…

I dag presenteras slutantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen. 9 936 elever har antagits vid såväl kommunala som fristående skolor i regionen, varav 77 procent till sitt förstahandsval. Eleverna tar del av sitt antagningsresultat på Indra2.se.

Läs allt: Pressmeddelande om Göteborgsregionens gymnasieantagning 2017-06-28 – Slutantagningen till gymnasieskolan är klar – 89 pr…

Kommentera