Positiva attityder till Alingsås i undersökning

I en undersökning som man låtit göra som ett led i det varumärkesarbete som pågår visar det sig att personer bosatta i Sverige har en positiv attityd till Alingsås. Framför allt värdesätts kommunen för sin placering i Göteborgsregionen, sin småskalighet och sin närhet till naturen.

Läs allt: Positiva attityder till Alingsås i undersökning

Kommentera