Polisens regionala trafikinsats är genomförd med gott resultat

Den primära målsättningen med den här typen av insatser är att få till stånd en sänkning av medelhastigheten på särskilt olycksdrabbade vägar, för att minska antalet skadade och döda i trafiken. Ett arbete som ska ses som långsiktigt.

Läs allt: Polisens regionala trafikinsats är genomförd med gott resultat

Kommentera