Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2016, Riktlinjer för biståndshandläggning, Årlig grundläggande granskning med mera

Mötets datum:

mån, 2017-03-27

1. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2016

2. Riktlinjer för biståndshandläggning

3. Årlig grundläggande granskning 2016

4. Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för

äldre nattetid

5. Statistik per månad 2017 – februari

6. Anmälan av delegationsbeslut 2017 – februari

7. Övriga frågor

Läs allt: Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2016, Riktlinjer för biståndshandläggning, Årlig grundläggande granskning med mera

Kommentera