Översyn av taxa enligt plan- och bygglagen, Detaljplan – Bostäder vid Strandstigen, Alingsås Ljusplan m.m.

Mötets datum:

mån, 2015-10-26

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-10-26. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

 • Information och överläggningar
 • Ekonomisk månadsuppföljning
 • Översyn av taxa enligt plan- och bygglagen
 • Projekt Norra Stadsskogen – exploateringskalkyl och projektekonomi
 • Bälinge 6:16, Tokebacka, underhållsåtgärder, byggnader
 • Detaljplan för Alingsås, Industri m.m. vid Maskingatan 6, antagande, projekt nr 23460
 • Detaljplan – Bostäder vid Strandstigen, granskning, projekt nr 23 653
 • Alingsås Ljusplan, samråd samt godkännande
 • Olstorp 1:13, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (norra) (SBK dnr 2014-0582)
 • Olstorp 1:13, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus, södra (SBK dnr 2014-0581)
 • Skaftared 1:3, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, dnr 2015-0144
 • Mjönäs 1:64, bygglov med lokaliseringsprövning
 • Oden 1, begäran om ersättning för återtaget bygglov
 • Bälinge-Torp 2:2, strandskyddsdispens, dnr 2015-0535
 • Skämningared 5:3, strandskyddsdispens
 • Tvärslätt 1:3, bygglov, strandskyddsdispens, nybyggnad av transformatorstation
 • Holmängen 1:42, bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga, dnr 2015-0521
 • Hjälmared 1:60, strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus(ersättningsbyggnad), dnr 2015-0544
 • Alingsås-Hulabäck 2:5, anmälan och strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad, dnr 2015-0218
 • Bohus 1:4, bygglov för nybyggnad av enbostadshus och förråd, dnr 2012-0422
 • Västerbodarna 1:277, Tillsyn, Anmälan olovlig skylt (LED)
 • Delegerade beslut 2015
 • Meddelanden 2015
 • Rättelse: Ändring av detaljplan för Alingsås, Förskolor vid Brunnshusallén 5-7
 • Tillfälligt bygglov för flyktingbostäder i Kabomhuset

Läs allt: Översyn av taxa enligt plan- och bygglagen, Detaljplan – Bostäder vid Strandstigen, Alingsås Ljusplan m.m.

Kommentera