Översyn av föreningsstödet, anläggning av nya konstgräsplaner, ekonomisk uppföljning m.m.

Mötets datum:

mån, 2016-12-19

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-12-19. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

Information och överläggningar

Uppdrag översyn av föreningsstöd

Anläggning av skatepark och konstgräsplaner

Ekonomisk uppföljning

Revidering av delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut

Meddelanden till nämnden

Övriga frågor

 

Läs allt: Översyn av föreningsstödet, anläggning av nya konstgräsplaner, ekonomisk uppföljning m.m.

Kommentera