Odlings- och trädgårdsprojekt på våra äldreboenden

Härryda kommun har fått 750 000 kronor från EU:s jordbruksfond för att ta fram ett hållbart arbetssätt kring odling och trädgård inom vården och omsorgen. I projektet deltar följande äldreboenden: Björkelid, Ekdalagården, Hönekulla gård och Säterigården samt en daglig verksamhet inom funktionshin…

Läs allt: Odlings- och trädgårdsprojekt på våra äldreboenden

Kommentera