Nytt nordiskt nätverk bildas för att undersöka konsthallarnas betydelse

Kan man mäta konstens och en plats betydelse? I vår starkt polariserade tid är de små samtidskonsthallarnas funktion som platser för kritisk reflektion och erfarenhetsutbyte mer angelägen är någonsin. Men trots sin nyckelfunktion är konstinstitutionerna ofta underfinansierade och deras erfarenhet…

Läs allt: Nytt nordiskt nätverk bildas för att undersöka konsthallarnas betydelse

Kommentera