Ny översiktsplan för Alingsås kommun – utställning, Strategisk plan för bebyggelseutveckling våren 2017-hösten 2019, Detaljplan för bostäder vid Kärrbogärdevägen 2 m. fl. – antagande, m.m.

Mötets datum:

mån, 2017-01-23

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-01-23. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

 • Information och överläggningar
 • SBN § 1 Ny översiktsplan för Alingsås kommun – utställning
 • SBN § 2 Strategisk plan för bebyggelseutveckling, våren 2017 – hösten 2019
 • SBN § 3 Förslag till gatunamn vid Kärrbogärdevägen, antagande
 • SBN § 4 Detaljplan för bostäder vid Kärrbogärdevägen 2 m.fl., antagande
 • SBN § 5 Bergsjödal 1:11, Förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (2016-0589)
 • SBN § 6 Finnatorp 1:1, Förhandsbesked (2016-0421)
 • SBN § 7 Högen 1:12, Förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (2016-0639)
 • SBN § 8 Lygnared 1:10, Förhandsbesked (2015-0386)
 • SBN § 9 Maryd 2:23, förhandsbesked (2016-0478)
 • SBN § 10 Ingared 4:90, bygglov med lokaliseringsprövning (2016-0565)
 • SBN § 11 Bälinge 6:16, bygglov för komplementbyggnad för avfallshantering (2016-0549) 25
 • SBN § 13 Hemsjö-Hulkås 1:35, strandskyddsdispens (2016-0139)
 • SBN § 14 Sjöbo 1:37, strandskyddsdispens (2016-0574)
 • SBN § 15 Delegerade beslut 2017
 • SBN § 16 Meddelande 2017
 • SBN § 17 Val av ordförande och vice ordförande till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Läs allt: Ny översiktsplan för Alingsås kommun – utställning, Strategisk plan för bebyggelseutveckling våren 2017-hösten 2019, Detaljplan för bostäder vid Kärrbogärdevägen 2 m. fl. – antagande, m.m.

Kommentera