Ny namnsättning av Kvarnbackens rehab – Kvarnbacken korttid, Avlösning i hemmet och flexibel växelvård – införande av hemgångsteam mm

Mötets datum:

mån, 2016-01-25

Protokoll från vård- och äldreomsorgsförvaltningens sammanträde 2016-01-25. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

1. Rättelse av protokoll från nämndens sammanträde den 14 december 2015

2. Val av personlig ersättare i vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott efter Birgitta de Verdier (L) – Ingela Andreen (L)

3. Avlösning i hemmet och flexibel växelvård – återkoppling av uppdrag, hemgångsteam

4. Ny namnsättning på Kvarnbackens rehabcentrum i samband med förändrad inriktning -Kvarnbackens korttidsboende

5. Statistik per månad 2015 – december

6. Anmälan av delegationsbeslut 2015 – december

7. Övrigt

8. Meddelanden

Läs allt: Ny namnsättning av Kvarnbackens rehab – Kvarnbacken korttid, Avlösning i hemmet och flexibel växelvård – införande av hemgångsteam mm

Kommentera