”Musik för alla känslolägen”

Hörseln är vårt främsta sinne. Och musiken kan ta oss till ogripbara platser som det uttrycktes i radioprogrammet Filosofiska rummet häromdagen. En ödmjuk gest för oss att ta in. Musik…

Läs allt: ”Musik för alla känslolägen”

Kommentera