Motion – Fler cykelvägar i hela kommunen, Motion angående laddstolpar m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-06-14

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2016-06-14. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

  • Information och överläggningar
  • § 27 Ekonomisk månadsuppföljning 2016
  • § 28 Motion – Fler cykelvägar i hela kommunen
  • § 29 Motion angående laddstolpar
  • § 30 Delegerade beslut 2016
  • § 31 Inkomna skrivelser 2016

Läs allt: Motion – Fler cykelvägar i hela kommunen, Motion angående laddstolpar m.m.

Kommentera