Mikrostöd till små företag inom naturturism

Sök stöd till din verksamhet. Tillväxtverket kan bevilja stöd till små företag inom naturturism som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som jobbar med hållbara naturupplevelser.

Läs allt: Mikrostöd till små företag inom naturturism

Kommentera