Marktilldelning av två småhustomter vid Ragnehillsgatan

Alingsås kommun bjuder in byggherrar att lämna anbud för marktilldelning av två småhustomter vid Ragnehillsgatan i Kullingsberg. Tomterna ligger på 10 minuters cykelavstånd till Alingsås centrum och har närhet till E20 för bilpendling. Det finns även bra bussförbindelser till centrum och Alingsås station för vidare pendling med tåg.

Läs allt: Marktilldelning av två småhustomter vid Ragnehillsgatan

Kommentera