Månadsuppföljning september 2015, Godkännande av projektrapport mm

Mötets datum:

fre, 2015-10-23

Protokoll från Vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2015-10-19. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
  1. Månadsuppföljning 2015 – september
  2. Godkännande av projektrapporten “Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd omansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden”
  3. Hälsonavet: Mötesplats med servering på Hagagården i Noltorp
  4. Kommunala pensionärsrådet önskar fler sammanträdesdagar under 2016
  5. Statistik per månad 2015 – september
  6. Anmälan av delegationsbeslut 2015 – september
  7. Övrigt
  8. Meddelanden

Läs allt: Månadsuppföljning september 2015, Godkännande av projektrapport mm

Kommentera