Månadsrapport per september 2015 m.m.

Mötets datum:

tis, 2015-10-20

Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 20 oktober 2015. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.

  • Information om Alingsås Ungdomsboende
  • Förvaltningschefen informerar
  • Fortsatt användning och utveckling av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd – SSBTEK
  • Behov av Asyl/PUT-boende samt uppdrag att ha dialog om att köpa platser av privat aktör
  • Flytt av verksamhet på Enehagen
  • Månadsrapport per september 2015
  • Sammanträdestider för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 2016
  • Information om drogvaneundersökning
  • Meddelanden

Läs allt: Månadsrapport per september 2015 m.m.

Kommentera