Månadsrapport kring ensamkommande barn m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-01-26

Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 26 januari 2016. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.

  • Månadsrapport kring ensamkommande barn
  • Behov av Asyl/PUT-boende
  • Meddelanden

Läs allt: Månadsrapport kring ensamkommande barn m.m.

Kommentera