Målgruppsworkshop för besöksnäringen längs väg 190

I arbetet med besöksnäringsutveckling längs väg 190 bjuder LAB190 in till en träff den 20 november. Målet med mötet är att ha ett antal färdiga produkter och att vi gemensamt ska titta på vilka företag och föreningar som kan ingå var och hur. Utgångspunkten är Turistrådet Västsveriges målgruppsuppdelning. Alla som känner sig intresserade av områdets utveckling är välkomna.

Läs allt: Målgruppsworkshop för besöksnäringen längs väg 190

Kommentera