LSS-ersättning till privata utförare m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-02-23

Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 23 februari 2016. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.

 • Information
 • Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016
 • Tillstånd för alkoholservering till allmänheten – Harrys Alingsås
 • Tillstånd för alkoholservering till allmänheten – Alingsås Wok
 • Rapport – Stödsbehovsmätning inom utföraravdelningen
 • LSS-ersättning till privata utförare
 • Årsredovisning 2015
 • Komplettering av Flerårsstrategi för socialnämnden 2016-2018
 • Tillämpningsanvisningar för avgifter och ersättningar i Socialförvaltningen
 • Månadsrapport kring ensamkommande barn 2016
 • Meddelanden

Läs allt: LSS-ersättning till privata utförare m.m.

Kommentera