Lokalförsörjningsplan 2017-2020, Verksamhetsgranskning 2017 och Ansökan om medel ur Innovationsfonden med mera

Mötets datum:

mån, 2017-04-24

Protokoll från Vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-04-24. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

  1. Lokalförsörjningsplan 2017-2020
  2. Verksamhetsgranskning 2017
  3. Ansökan om medel ur Innovationsfonden
  4. Närvårdssamverkan 2016-2018
  5. Ramprogram för äldreboende
  6. Statistik per månad 2017 – mars
  7. Anmälan av delegationsbeslut 2017 – mars
  8. Ej verkställda beslut 2017 – kvartal 1
  9. Övriga frågor
  10. Meddelanden

Läs allt: Lokalförsörjningsplan 2017-2020, Verksamhetsgranskning 2017 och Ansökan om medel ur Innovationsfonden med mera

Kommentera