Lokalförsörjningsplan 2017-2020, Kvalitetsberättelse 2016 och socialförvaltningens riktlinjer för handläggning enligt SoL och LSS

Mötets datum:

tis, 2017-04-18

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 18 april 2017.

1. Socialförvaltningens lokalförsörjningsplan 2017-2020

2. Kvalitetsberättelse för Socialförvaltningen 2016

3. Socialförvaltningens riktlinjer för handläggning av bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

4. Medel till införskaffande av digital tidbokningsfunktion till socialtjänstens reception med sms-notering och incheckning

5. Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022

6. Förändring av delegationsordning 2017

7. Månadsrapport kring ensamkommande barn mars 2017

8. Meddelanden

9. Anmälan av delegationsbeslut

Läs allt: Lokalförsörjningsplan 2017-2020, Kvalitetsberättelse 2016 och socialförvaltningens riktlinjer för handläggning enligt SoL och LSS

Kommentera