Kvalitetsberättelse för socialförvaltningen 2015 m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-06-14

Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 14 juni 2016. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.
  • Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten – First Hotel Grand
  • Tillstånd för alkoholservering till allmänheten, uteservering – Lianna Pizzeria
  • Tillstånd för alkoholservering till allmänheten samt slutet sällskap – Diggiloo (More Taste Mobile Catering Norden AB)
  • Kvalitetsberättelse för Socialförvaltningen 2015
  • Begäran om beslutsunderlag vid ansökan av personlig assistans enligt LSS
  • Bandlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016
  • Månadsrapport kring ensamkommande barn 2016
  • Ekonomisk uppföljning 2016
  • Meddelanden

Läs allt: Kvalitetsberättelse för socialförvaltningen 2015 m.m.

Kommentera