Kvalitet i välfärden-remissvar, Ekonomisk uppföljning 2017, Hyreskontrakt Malmgatan 8

Mötets datum:

mån, 2017-08-28

Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-08-28. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

1. Kvalitet i välfärden – remissvar

2. Hyreskontrakt vård- och äldreomsorgslokaler Malmgatan 8

3. Begäran om yttrande och handlingar

4. Ekonomisk uppföljning 2017 – maj

5. Ej verkställda beslut 2017, kvartal 2

6. Statistik per månad 2017 – juni och juli

7. Anmälan av delegationsbeslut 2017 – juni och juli

8. Övriga frågor

9. Meddelanden

Läs allt: Kvalitet i välfärden-remissvar, Ekonomisk uppföljning 2017, Hyreskontrakt Malmgatan 8

Kommentera