Kungörelse beslagstaget gods – polisregion Väst, Göteborg

Under februari 2017 har nedan angivna föremål av domstol eller åklagare beslutats att tas i förvar enligt 1974-års lag om visst stöldgods m.m. Egendomen har åtkommits genom brott inom Polisområde Storgöteborg och ägare har inte kunnat anträffats.

Läs allt: Kungörelse beslagstaget gods – polisregion Väst, Göteborg

Kommentera