Kultur- och fritidsnämnden beslutade om delårsbokslut, Kronan på verket, Nolhaga park pedagogiska rum mm

Mötets datum:

mån, 2015-09-28

Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-09-28. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 58 Information och överläggningar

§ 59 Iordningsställande av vandringsleder

§ 60 Överföring av Kronan på verket till Ungdomsrådet

§ 61 Attestlista 2015

§ 62 Nolhaga Park – pedagogiska rum – den gröna tråden

§ 63 Frågor till nämnder inför årlig granskning 2015

§ 64 Internkontroll 2015

§ 65 Kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut 2015

§ 66 Meddelande 2015

§ 67 Delegation 2015

Läs allt: Kultur- och fritidsnämnden beslutade om delårsbokslut, Kronan på verket, Nolhaga park pedagogiska rum mm

Kommentera