Kultur- och fritidsnämnden beslutade om bidrag till integrationsprojekt, sammanträdestider 2016, delegationsordning m.m

Mötets datum:

mån, 2015-10-19

Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-10-19. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

 

§ 68 Information och överläggningar

§ 69 Iordningsställande av vandringsleder

§ 70 Ansökan om projektbidrag – Integration

§ 71 Bidragsansökan från Kulturföreningen Tornet

§ 72 Ansökan om projektbidrag – SAH inköp av kälkar

§ 73 Sammanträdestider 2016

§ 74 Särskild tillfällig delegation till förvaltningschef gällande bidragsbeslut för integration

§ 75 Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

§ 76 Ekonomisk uppföljning per månad

§ 77 Meddelande 2015

§ 78 Delegation 2015

Ta del av protokollet i sin helhet genom att klicka på länken nedan.

Läs allt: Kultur- och fritidsnämnden beslutade om bidrag till integrationsprojekt, sammanträdestider 2016, delegationsordning m.m

Kommentera