Kultur- och fritidsnämnden beslutade om anställningsstopp, skateparken, taxor och avgifter 2016 m.m

Mötets datum:

tors, 2015-11-19

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-11-19. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 79 Information och överläggningar

§ 80 Skateparken

§ 81 Riktad verksamhet i Kulturhuset

§ 82 Utmaning Kulturskolan

§ 83 Remiss från Kommunstyrelsen: Motion angående att återinföra badbussarna från Sollebrunn till Nolhagabadet

§ 84 Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningen 2016

§ 85 Kultur- och fritidsförvaltningens organisation

§ 86 Ung kultur möts (UKM)

§ 87 Tillfälligt anställningsstopp i kultur- och fritidsförvaltningen

§ 88 Ekonomisk uppföljning per månad

§ 89 Meddelande 2015

§ 90 Delegation 2015

Omedelbar justering paragraf § 87.

Läs allt: Kultur- och fritidsnämnden beslutade om anställningsstopp, skateparken, taxor och avgifter 2016 m.m

Kommentera