Korttidsplatser på Brunnsgården, Patientsäkerhetsberättelse 2015 mm

Mötets datum:

mån, 2016-03-21

Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2016-03-21. Vid sammanträde behandlades följande ärenden:

1. Patientsäkerhetsberättelse 2015

2. Redovisning av klagomål och synpunkter helår 2015

3. Årlig grundläggande granskning 2015

4. Åtgärdsförslag för att möta minskad tillgång på utbildad vårdpersonal

5. Korttidsplatser på Brunnsgården

6. Statistik februari 2016

7. Anmälan av delegationsbeslut

8. Övriga frågor

9. Meddelanden

Läs allt: Korttidsplatser på Brunnsgården, Patientsäkerhetsberättelse 2015 mm

Kommentera