Kort från kommunstyrelsen 28 november

Mötets datum:

mån, 2016-11-28

Kommunstyrelsen sa idag ja till ett exploateringsavtal för bostäder på Knektegårdsgatan.

Kommunstyrelsen godkände idag ett exploateringsavtal som ska ge 200 nya bostäder på Knektegårdsgatan.

Politikerna sa också ja till finansiering av planarbete för Färgens östra strand och Saxebäcken. Den frågan kommer att avgöras i kommunfullmäktige.

Hela protokollet läggs ut när det är justerat.

Läs allt: Kort från kommunstyrelsen 28 november

Kommentera