Kort från kommunstyrelsen 12 december

Mötets datum:

mån, 2016-12-12

Kommunstyrelsen utsåg en ersättare för avgående kommundirektören och godkände nya ägardirektiv för Alingsåshem vid sitt sammanträde 12 december.

Det blev ekonomichefen Susanne Wirdemo som utsågs till tillförordnad kommundirektör på kommunstyrelsens sammanträde.

Politikerna godkände också nya ägardirektiv för Alingsåshem och beslutade om ny upphandling av kommunens städverksamhet.

Kommunstyrelsen gokände även riktlinjer mot våldsbejakande extremism.

Läs om alla besluten i protokollet som kommer att lääggas ut i sin helhet när det är justerat.

Läs allt: Kort från kommunstyrelsen 12 december

Kommentera