Kort från kommunfullmäktige 14 december

Mötets datum:

ons, 2016-12-14

En ny företagspolicy för kommunkoncernen, nya skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas vattentäkt och finansiering av planarbete var några av frågorna på fullmäktiges bord. Men först bytte samtliga ordförande och viceordförande uppdrag.

Vid årets sista kommunfullmäktige togs de formella besluten om maktskifte i Alingsås kommun. Ordförande och vice ordförande i samtliga nämnder byts ut.

Politikerna godkände även en ny företagspolicy för Alingsås kommunkoncernen, med syftet att skapa gemensamma spelregler och utveckla bolagskoncernen, nya skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas vattentäkt och ny finansiering av planarbete. Det innebär att man låter framtida försäljning av tomter finansiera planarbete vid Färgens östra strand och Saxebäcken.

Hela protokollet kommer att läggas ut när det är justerat.

Läs allt: Kort från kommunfullmäktige 14 december

Kommentera