Konjunkturbarometern pekar uppåtOM UNDERSÖKNINGEN

De västsvenska byggföretagen ser positivt på framtiden. En bromskloss för utvecklingen är dock bristen på kvalificerad personal. En nyligen publicerad konjunkturbarometer för Västra Götaland visar att de västsvenska företagen är…

Läs allt: Konjunkturbarometern pekar uppåtOM UNDERSÖKNINGEN

Kommentera