Kommunstyrelsens sammanträde 10 augusti

Mötets datum:

ons, 2016-08-10

Nya detaljplaner och tydligare ägardirektiv var några av frågorna som kommunstyrelsen tog ställning till på sitt första sammanträde efter sommaruppehållet.

Kommunstyrelsen sa ja till ny detaljplan vid Strandstigen vid Vimpeln som innebär möjlighet att bygga 100 nya bostäder. Frågan går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut. Politikerna sa även ja till nya bostäder vid Kärrbogärdevägen i Ingared, vid Mossbergs väg i Västra Bodarne och Knektegårdsgatan. De detaljplanerna avgörs av stadsbyggnadskontoret.

Kommunstyrelsen antog en ny företagspolicy och godkände reviderade ägardirektiv för Alingsås kommunkoncern.

Protokollet kommer att läggas ut i sin helhet när det är justerat.

Läs allt: Kommunstyrelsens sammanträde 10 augusti

Kommentera