Kommunstyrelsens och nämndernas reglemente – remissvar, Förändrat arbetssätt kring förebyggande och hälsofrämjande åtgärder mm

Mötets datum:

tis, 2016-11-08

Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2016-10-24. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

1. Kommunstyrelsens och nämndernas reglemente – remissyttrande

2. Val av ledamot i vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott efter Marianne Wikström – Micaela Kronberg Thor (M)

3. Val av personlig ersättare till Micaela Kronberg Thor (M) i vård- och

äldreomsorgsnämndens arbetsutskott – Christina Karén (M)

4. Förändrat arbetssätt kring förebyggande och hälsofrämjande insatser inom

äldreomsorgen

5. Systematisk verksamhetsgranskning inom vård- och äldreomsorgsförvaltningen 2017

6. Ej verkställda beslut 2016, kvartal 3

7. Statistik per månad 2016 – september

8. Anmälan av delegationsbeslut 2016 -september

9. Övriga frågor

10. Meddelande

Läs allt: Kommunstyrelsens och nämndernas reglemente – remissvar, Förändrat arbetssätt kring förebyggande och hälsofrämjande åtgärder mm

Kommentera