Kommunstyrelsen 9 november

Mötets datum:

mån, 2015-11-09

Flerårsstrategi, tillväxtprogram och E-strategi var några av de spännande ärenden som kom upp på senaste Kommunstyrelse sammanträdet.

När kommunstyrelsen sammanträdde nionde november fanns en hel del spännande saker på bordet.

Bland annat flerårsstrategin 2016-108 som nu antagits och går vidare till Kommunfullmäktige. Gå gärna in i ärendeportalen för att ladda ner pdf och i närmare detalj titta närmare på det fylliga innehållet. En punkt lades visserligen till i det arbetet: Den att Lokalsamordningsuppdraget flyttas frpn kommunstyrelsen till Fabs AB. Men andra punkter kan trots allt misstänkas vara mer relevanta för läsaren än just den – och då är de redan upptecknade i PDF:en.

Tillväxtprogram 2016-1025 liksom E-strategin är också intressant läsning för den som vill ha en blick in i hur tankarna går mot framtiden för Alingsås inom olika sektorer. Också dessa blev nämligen antagna och är nu på väg till KF med KS tanke att de också där ska omfamnas.
Andra ärenden på bordet var bland annat hantering av borgensåtagande för Alingsås Ryttarsällskap, Alingsås ungdomslyft och remiss från Näringsdepartementet.

Läs gärna PDF:en som finns tillgänglig redan nu via ärendeportalen och så fort det fullständiga mötesprotokollet med beslut färdigställts går det att hämta bifogat med denna text.

Läs allt: Kommunstyrelsen 9 november

Kommentera