Kommunstyrelsen 7 december

Mötets datum:

mån, 2015-12-07

Alingsås ljusplan, förändrad ansvarsfördelning inom samhällsplanering och tekniska verksamheter plus ett antal högaktuella frågor diskuterades på KS 7 december.

Kommunstyrelsen sammanträdde den 7 december, och hade en hel del spännande på bordet.

Det kanske mest uppseendeväckande är det extra ärendet om ändrad ansvarsfördelning mellan tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Här finns nu flera tankar som ska ta kontoren i en, vad man anser, mer modern riktning.
Vad kan slås ihop? Vad kan flyttas till Kommunledningskontoret och ska något bolagiseras? Nämnderna ska nu ta sig en funderare och komma med sina tankar i februari.

Samhällsbyggnadsnämnden får också sitt ärende om Alingsås ljusplan återremitterat. I övrigt stöttes en del annat smått och gott, liksom Färgens vattenskyddsområde, Hälsonavets utveckling och inte minst ett förtydligat uppdrag för GR gällande samordning av kommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå.

Protokollet från Kommunstyrelsen med beslut och samtliga ärenden bifogas till texten så snart de finns färdiga. Ärendena går att läsa på ärendeportalen.

Läs allt: Kommunstyrelsen 7 december

Kommentera