Kommunstyrelsen 12 oktober

Mötets datum:

fre, 2015-10-16

Delårsbokslutet för Alingsås Kommun 2015 och mer från Kommunstyrelsens möte den 12 oktober.

Delårsbokslutet för Alingsås Kommun 2015, ramverk och handlingsberedskap för 2015-2018, 400-årsjubileet samt Utvecklingsområdet A+ fortsatta arbete. Det ä bara något av allt som diskuterades i ett ärendespäckat sammanträde i kommunstyrelsen den 12 oktober.

En av de stora punkterna under måndagens sammanträde med kommunstyrelsen var såklart det mastiga delårsbokslutet för Alingsås Kommun.
En sammanställning av bokslutet hittills och som beslutades enligt arbetsutskottets förslag.
Men det var fler tunga punkter som ledamöterna fick ta ställning till. Som att planeringsuppdraget för Alingsås 400-års jubilum nu fått klartecken av KS att rulla igång.
Eller varför inte KS tumme upp till utvecklingsområdet A+ fortsatta arbete.

Men det var bara något av alla spännande frågor. För alla ämnen och beslut se det protokoll som bifogas så fort det finns sammanställt. Se kommunens ärendeportal för mer info.

Läs allt: Kommunstyrelsen 12 oktober

Kommentera