Kommunstyrelsen 12 oktober

Mötets datum:

mån, 2015-10-12

I kommunstyrelsen den 12 oktober diskuterades bland annat delårsbokslutet för 2015. Det och mer hittar du i bifogat protokoll.

Flera intressanta punkter diskuterades under Kommunstyrelsens sammanträde 12 oktober. Alla ärenden i sin helhet med Kommunstyrelsens förslag till beslut hittar du i bifogat protokoll.

Läs allt: Kommunstyrelsen 12 oktober

Kommentera