Kommunfullmäktiges höstsäsong igång

Mötets datum: 

ons, 2015-09-02

Höstens första Kommunfullmäktige är till ända och en rad intressanta frågeställningar diskuterades.

Exempelvis är det nu klart att en extern revisionsutredning kring tekniska nämndens budget och dess kopplingar till investeringar i stadsskogen och parkeringshuset Bryggaren, ska genomföras.

En granskningsrapport angående projekt Stadsskogen godkändes också, där det också bland annat  sades att Kommunstyrelsen nu får i uppdrag att snabbt få till stånd en översyn av kommunens VA-redovisning och exploateringsredovisning.

Ytterligare en punkt var det utredningsuppdraget kring avgångsbetyg i grund- och gymnasieskolan som nu kom upp i Kommunfullmäktige – och godkändes. Utifrån det kommer man nu jobba vidare med frågan i de berörda nämnderna.

Fullständigt protokoll kommer läggas upp så snart det finns tillgängligt, och ärendelistan finns att hämta på kommunens ärendeportal.

Kommentera