Kommunfullmäktige 30 september

Mötets datum:

ons, 2015-09-30

Centralisering av tekniska nämndens kapitalkostnader, svar på interpellation och motion rubriker i senaste kommunfullmäktige.

Det var inte det matigaste Kommunfullmäktige i år, men sammanträdet den 30 september innehöll en del spännande ändå. Särskilt intressant får frågan om centraliseringen av tekniska nämndens kapitalkostnader nog anses vara.

Beslut togs att Tekniksa nämndens kommunbidrag reduceras med 25,9 miljoner kronor för innevarande år. Nämndens samtliga kapitalkostander, för samtliga ansvarsenheter, överförs också till kommunstyrelsens ansvar.

Läs mer om detta och samtliga ärenden i det bifogade protokollet.

Läs allt: Kommunfullmäktige 30 september

Kommentera