Kommunfullmäktige 25 november

Mötets datum:

ons, 2015-11-25

Budgeten och mer från KF 25 november

2015 har varit ett politiskt unikt år i Alingsås politiska historia. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har haft ledartröjan, men eftersom Alliansens (M, KD, C och L) budget fått stöd av Sverigedemokraterna är det den som styrt kommunens ekonomiska inriktning. Tills nu vill säga.

Efter att den Sverigedemokratiska partigruppen i Alingsås lagt ner sina röster fick de rödgrönas budget egen majoritet i kommunfullmäktige. 2016 blir därför ett enklare år för rödgrönt styre, menar Joakim Järrebring:
– Fjolårets turer har inte varit en helt enkel uppgift och krävt rätt mycket av alla. Eftersom vi nu får styra med en budget som är anpassad efter vår egen politik kan vi vara mer effektiva, kommenterar Kommunstyrelsens ordförande Joakim Järrebring (S).

Som konkreta exempel på områden där alingsåsarna direkt kommer märka skillnad tar han upp bland annat att fler pengar skjuts in till barn- och ungdomsnämnden. Något som till exempel innebär att Gustav Adolfsskolan kommer finnas kvar. Också tekniska nämnden, som varit pressade under flera år, får mer pengar än i Alliansens budget – och Joakim Järrebring menar att det innebär att de varselhot som finns ska kunna plockas bort.

– Men det blir en sak för nämnden i första hand, poängterar han.

Den rödgröna budgeten har samtidigt fått kritik från Alliansens sida för att vara för generöst tilltagen, och därmed oansvarig. Alliansen lade fram en budget med en något mer åtdragen svångrem, eftersom deras uppfattning är att Alingsås är i stort behov av att spara mer på flera fronter.

Vad är de stora penseldragen i er flerårsstrategi, Joakim Järrebring?
– Vår flerårsstrategi har hållbar utveckling som röd tråd för alla verksamheter. Vi vill ha en vassare miljöpolitik för kommunen, en mer expansiv bostadspolitik och en offensivare näringslivspolitik. Det finns så klart mycket mer att säga men i grunden hoppas vi att det nu ska bli en tydligare politisk inriktning i kommunen. Här hoppas vi att vanliga alingsåsare, näringslivet och även våra egna anställda ska uppleva ett större samarbete med politiken och en större gemensam känsla för vart vi är på väg.

Se protokolet för mer om detta och övriga diskussioner

Läs allt: Kommunfullmäktige 25 november

Kommentera