Kommunfullmäktige 15 juni

Mötets datum:

ons, 2016-06-15

En kraftfull handlingsplan för att se till att verksamheterna håller budgeten. Det var ett av besluten i kommunfullmäktige 15 juni.

Kommunfullmäktige beslutade i onsdags om att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en kraftfull ekonomisk handlingsplan för att säkerställa Flerårsstrategins fastställda budgetramar.

Politikerna fattade också beslut om nya parkeringsnormen, med målsättningen att göra det mer attraktivt att bygga nya bostäder.

De besvarade också ett antal frågor.

Leif Hansson, S, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, svarade på en interpellation om hur kommunen ska öka kvaliteten i de skolan.

Svaret, och övriga ärenden och handlingar finns att läsa på http://platina-webdb.alingsas.se/meetingportal/

Hela protokollet publiceras när det är justerat.

Läs allt: Kommunfullmäktige 15 juni

Kommentera