Kommunen rekommenderar byte av vattenmätarkonsol

LK580-konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd.

Läs allt: Kommunen rekommenderar byte av vattenmätarkonsol

Kommentera