Klartecken för ett fjärde år på Alströmergymnasiet teknikprogram

Teknikprogrammet på Alströmergymnasiet har vind i seglen. Sedan förra året är programmet en certifierad teknikcollegeutbildning och idag kom klartecken för ett fjärde år på programmet.

Läs allt: Klartecken för ett fjärde år på Alströmergymnasiet teknikprogram

Kommentera