Kategori: Polisnyheter

Polisnyheterna du läser på Caféstaden är uteslutande hämtade från Polisen Västra Götalands RSS-flöde och handlar inte enbart om Alingsås. Att kategorin ändå finns med på denna sida, beror på att det då och då kommer Polisnyheter som rör Alingsås.