Kallelse Kommunfullmäktige 6 september

Mötets datum:

mån, 2017-08-28

Den 6 september är det dags för Alingsås kommunfullmäktige.

Kallelse

Kommunfullmäktige i Alingsås sammanträder på Grand Hotel, Alingsås
onsdagen den 6 september 2017 kl. 18.00. Under sammanträdet behandlas följande ärenden:

Upprop

Val av justerare och tid för justering

Ärendelista

1. Avsägelse av kommunalt uppdrag

2. Kommunalt kompletteringsval

3. Saxebäcken – Utvidgning av verksamhetsområde för allmän

vatten- och avloppsanläggning

4. Ansökan om förnyad kommunal borgen från Alingsås tennisklubb

5. Antagande av organisation för interimistisk Närvårdsamverkan i Lerum och Alingsås kommuner, samt val av representanter till den delregionala politiska samrådsgruppen

6. Fastställande av nya felparkeringsavgifter

7. Svar på motion angående fler cykelvägar i hela kommunen – Anita Brodén (L) m fl

8. Svar på motion om frivilliginsatser i kommunens verksamheter

– Stefan Svensson (KD) m fl

9. Svar på motion angående aktiveringskrav som villkor för försörjningsstöd

– Anton Oskarsson (M) m fl

10. Svar på motion om folkomröstning om överdäckning

– Boris Jernskiegg (tidigare Petrusson) (SD)

11. Svar på motion angående ökad ekonomisk kontroll genom månadsbokslut och
periodisering – Anna Hansson (MP) och Martin Olson (MP)

12. Tolkförmedlingen Väst – Förslag till budget och verksamhetsplan 2018-2020

13. Budget för vattensamordningsgrupp

14. Investeringsbehov teaterlokal Palladium

15. Göteborgsregionens förbundsstyrelse GR , förslag till nytt avtal för försörjning
av personliga hjälpmedel

16. Meddelanden

Kristina Grapenholm (L)

Anci Eyoum

Ordförande

Sekreterare

Tel: 616130

anci [dot] eyoum [at] alingsas [dot] se

Sammanträdet är offentligt. Välkommen att lyssna på beslut och debatt!

Föredragningslistan och handlingar till sammanträdet finns tillgängliga på kommunledningskontoret (Rådhuset). Föredragningslistan och handlingar hittar du dessutom på www.alingsas.se. Sammanträdet visas via Alingsås WebbTV.

Läs allt: Kallelse Kommunfullmäktige 6 september

Kommentera